Heisservice

Vi utfører service og vedlikehold på alle heistyper og rulletrapper. Vårt servicekonsept ivaretar krav i TEK17, slik at du som anleggseier kan være trygg på at myndighetskrav er dekket. Våre systemer påser at servicebesøk utføres med jevne mellomrom, og antall besøk i året i henhold til TEK17. Alle servicebesøk utføres i henhold til sjekkliste, besøkene loggføres og tilbakemeldes etter avtale. Ved behov for utbedring varsler våre montører driftspersonell slik at eventuelle tiltak for å sikre sikker og varig drift avtales. Vår målsetning er å gi våre kunder en service man ikke er vant til i bransjen. Kontakt oss uforpliktende så kan vi utarbeide en plan for å ivareta ditt servicebehov på beste måte.

Vi utfører reparasjoner og utbedringer til faste priser. Har dere fått en rapport etter periodisk sikkerhetskontroll/ HK rapport bistår vi gjerne med utbedring til fast pris.

Vi leverer heisalarmanlegg slik at du kan være trygg på at man får hjelp hvis heisen skulle stanse, eller ved strømbrudd.

Vil du melde om feil på ditt heis-/ rulletrappanlegg?
Ring oss på: 2212 – 0212