Rulletrapp

Vi setter stort fokus på optimalt serviceinnhold slik at dere som vår kunde vil kunne nyte godt av vår kompetanse slik at deres anlegg får lang levetid. Vi har god kjennskap til alle typer rulletrapper og ett verdensomfattende nettverk for innhenting av reservedeler slik at dere som kunde vil få den beste service til enhver tid.

Service

Vårt servicekonsept inneholder kontroll av alle elementer i en rulletrapp/rullefortau gjennomført ved hvert servicebesøk, med en gjennomgang og opplysninger om anleggets tilstand til driftsansvarlig etter utført service. Vi oversender sjekkliste for hva som utføres ved forespørsel. Vårt mål som deres servicepartner er å kunne levere den beste service og oppfølging av deres anlegg utover hva som er normalt i bransjen, samt at vi vil være tilgjengelig 24/7 både med svar på spørsmål og eventuelt utrykninger ved feil på deres anlegg.

Service utføres iht. NS-EN 13015 «vedlikehold av heiser og rulletrapper. «Regler for vedlikeholds instruksjoner».

Reparasjoner

Som deres servicepartner vil vi alltid ha de mest kritiske deler på lager. Dette for at vi skal kunne få deres anlegg i operativ drift etter eventuelle stans snarest mulig.

Ved planlagte reparasjoner vil vi utføre arbeidet på tidspunkt som passer best for dere, og alltid etter avtalt tidspunkt.

Demontering av gamle anlegg

Vi har lang fartstid når det gjelder montering og demontering av rulletrapper og rullefortau. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere skal bygge om, fjerne gamle rulletrapper etc. Vi stiller med alt av verktøy, kraner og biler for bortkjøring av de enkelte anlegg samt at vi kan bli med i deres planlegging slik at en slik stor operasjon utføres «smertefritt» og trygt for alle parter.