Det her er Motum

Motum AS er et fullservice heisselskap. Vi tilbyr heistjenester som totalutskifting av eksisterende heiser, installasjon av nye heiser i eksisterende bygg, nyanlegg, modernisering, service og reparasjoner.

Selskapet er en del av Motum AB i Sverige med nærmere 300 ansatte.

Vi er tilknyttet et solid leverandørnettverk ute i Europa med tilgang på heiser, heiskomponenter og deler av høy kvalitet.

Vi skal oppfattes som dynamiske og kundeorienterte i alle ledd og sørge for konkurranse og utvikling som vil være et gode for våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre kjerneverdier er:

enkelhet – engasjert – varig

Ønsker dere mere info er det bare ta kontakt med oss.

Vi er en del av Motum konsernet, Nordens største uavhengige heisleverandør. Til sammen er vi over 300 ansatte, og selskapene omsetter for 700 millioner årlig. Vi leverer åpne systemer som ikke binder våre kunder til en leverandør.

Les mer: motum.se

Web by Redkite