Det her er Motum

Motum AS er et fullservice heisselskap. Vi tilbyr heistjenester som totalutskifting av eksisterende heiser, installasjon av nye heiser i eksisterende bygg, nyanlegg, modernisering, service og reparasjoner.

Selskapet er en del av Motum AB i Sverige med nærmere 300 ansatte.

Vi er tilknyttet et solid leverandørnettverk ute i Europa med tilgang på heiser, heiskomponenter og deler av høy kvalitet.

Vi skal oppfattes som dynamiske og kundeorienterte i alle ledd og sørge for konkurranse og utvikling som vil være et gode for våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre kjerneverdier er:

enkelhet – engasjert – varig

Ønsker dere mere info er det bare ta kontakt med oss.