Modernisering heiser

Heiser har begrenset levetid, avhengig av opprinnelig kvalitet og bruk gjennom mange år. Imidlertid er mange komponenter på eldre heiser svært slitesterke og nærmest uslitelig. Ofte lar det seg heller ikke gjøre å installere en ny heis, uten at det må utføres store bygningsmessige inngrep med utskjæring for nye dører, heving av sjakttopp og øke grubedybden. Vi har lang erfaring med å finne gode løsninger tilpasset eksisterende heiser og byggets design.

Vi benytter oss av et stort leverandør nettverk som sikrer høy kvalitet på maskiner, styresystemer og dører. Når vi beholder større deler av den gamle heisens mekaniske komponenter reduserer vi også miljøbelastningen ved redusert avfall fra anlegget og bruk av energi og råmaterialer ved produksjon av nye. Kontakt oss gjerne så kan vi ta en befaring på deres heis og komme med et forslag til utbedring på deres anlegg som trenger en oppgradering.

Vi er en del av Motum konsernet, Nordens største uavhengige heisleverandør. Til sammen er vi over 300 ansatte, og selskapene omsetter for 700 millioner årlig. Vi leverer åpne systemer som ikke binder våre kunder til en leverandør.

Les mer: motum.se

Web by Redkite