Våre tjenester

Service og vedlikehold

Vi utfører service og vedlikehold på alle heiser og rulletrapper. Vårt servicekonsept ivaretar krav i TEK17, slik at du som eier kan være trygg på at myndighetskrav er dekket. Våre systemer påser at servicebesøk utføres med jevne mellomrom, og antall besøk i året i henhold til TEK17. Les mer.

Modernisering av eksisterende heiser

Heiser har begrenset levetid, avhengig av opprinnelig kvalitet og bruk gjennom mange år. Imidlertid er mange komponenter på eldre heiser svært slitesterke og nærmest uslitelig. Les mer her.

Nye heiser

Vi leverer de mest moderne heisløsninger, hydraulisk drevne og elektriske heiser både maskinromsløse og med maskinrom. Standardheiser og spesialtilpasninger. Les mer her.

Rulletrapper

Vi setter stort fokus på optimalt serviceinnhold slik at dere som vår kunde vil kunne nyte godt av vår kompetanse slik at deres anlegg får lang levetid. Vi har god kjennskap til alle typer rulletrapper og ett verdensomfattende nettverk for innhenting av reservedeler slik at dere som kunde vil få den beste service til enhver tid. Les mer her.