Alexander Kristiansen – Prosjektleder og selger i Motum AS

Når startet du i heisbransjen og hvor lenge har du jobbet hos Motum AS?

Jeg begynte i heisbransjen i 2009. Det var i 2016/17 jeg ble interessert i prosjektledelse og har siden jobbet med prosjektledelse og salg av heis.

Min første arbeidsdag i Motum var 1 Sepetember 2019, og jeg stortrives her som PL!

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Ingen dag eller uke er lik, og det gjør det ekstra spennende, men får å nevne noe om hva en uke normalt består av:

  • Følge opp pågående prosjekter
  • Delta på tilbuds befaringer
  • Kalkulere tilbud (modernisering eller ny heis)
  • Delta på byggemøter
  • Prosjektere nye heiser
  • Bestille heiser vi har solgt
  • Planlegge bemanning
  • Overelevere ny heis til kunde
  • Prosjekt ”handover” til vår service avdeling
  • Administrere prosjekt kostnader

Å være PL hos Motum er i hovedsakelig å følge et prosjekt fra A til Å, og det gir meg en god oversikt om prosjektet ”mitt” har gått om planlagt; både økonomisk, gjennomføringsmessig, at montørene er fornøyde og ikke minst at kundene er fornøyde. Dette er inspirerende, motivernede og ikke minst gir det meg en god tilfredsstillelse.

Hvilke utfordinger har du i din rolle?

Det er selvfølgelig mange forskjellige utforinger som man møter på, men bemanning kan noen ganger være litt mer ”hodebry” enn hva man skulle tro.

Får det er viktig å bemanne riktig; Da montørene ønsker å utvikle seg, er det derfor viktig å ikke alltid sette samme montør på like type prosjekter, hver gang.

Det kan også være utfordrende å få logistikken til å fungere, det vil si å sørge for at våre underleverandører har levert riktig arbeid og materiell, at prosjekteringen er god nok, slik at montasjen går som planlagt. For montørene sin del, så er det motivernede å se at PL har lagt ned et godt forarbeid i prosjekteringsfasen.

Hva gjør du på fritiden eller utenfor jobben, for å slappe av?

Jeg tilbringer mye tid med familien min. Men jeg prøver å prioritere litt tid til trening også.

Også har jeg de siste 2-3 årene bygget ny hytte i Tønsberg, så veldig mye tid har gått med til det i helger og fridager. Men nå er endelig dette prosjekt ferdig, så nå samles vi ofte der i helger og ferier.

Hva skiller Motum AS fra andre arbeidsplasser du har jobbet på?

Når det kommer til kontakten vi har mellom kundene og oss ansatte, så vil jeg påstå at den skiller seg ut, vi har et tett og godt samarbeid, noe vi og kundene setter stor pris på.

Interessen for heis og stoltheten over det vi gjør er felles blant alle i Motum AS. Alle bidrar når det trengs for å sikre at vi leverer heiser som oppfyller våre standarder. Det er viktig for oss at alle heiseiere får samme kvalitet. Når en heis har Motums signatur, er dette et produkt og en helhet som vi er veldig stolte av.

Da jeg begynte i 2019 var vi vel 6-7 ansatte, men jeg var den første PL i tilegg til Daglig leder.

Det har gitt meg muligheten til å være med å bidra å ”bygge” Motum til der vi er i dag.

Tilliten jeg har opparbeidet og fått av mine kollegaer disse årene, har utvilsomt vært med på å videreutvikle og motivere meg i høy grad. Det har vært og er en utrolig lærerik og morsom reise. Jeg er utrolig takknemlig og stolt av at jeg er en del av Motum AS.

Vill ni veta mer om Motum Norge?

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Opps, fant ikke skjemaet.